Julekrybbe
Fremstilling med dukker, undertiden i legemsstørrelse, af stalden i Bethlehem med Maria og Barnet, Josef, hyrderne og staldens dyr. Bruges især i katolske lande, både i kirker og hjem.
Ifølge traditionen er skikken opfundet af Frans af Assisi.

Læs mere på Folkekirkens sider om julekrybber